Degustacija vina usko je vezana za istraživanje i ispoljavanje vaših preferencija kada su u pitanju vinski proizvodi. Adekvatno i detaljno razumijevanje vina i vinske culture direktno utiče na vaš doživljaj vinskog proizvoda.

Suština vina uvijek je sakrivena u njegovoj boji, aromi i ukusu. Raznolikost ovih segmenata i njihovo kombinovanje, vjekovima je fasciniralo vinske entuzijaste. Sa druge strane, proizvođači vina sa težnjom da unaprijede svoje proizvode i odgovore ovim izazovima, konstantno teže unapređenju i otkrivanju novih proizvodnih tehnika.

Prije nego što otpočnete degustaciju, potrebno je da osigurata da je sve adekvatno pripremljeno, jer prikladna degustacija vina upravo zavisi od sitnih detalja.

Tri stvari na koje treba da obratite pažnju pri degustaciji vina: 


#1 – Bučna i prepunjena prostorija neće vam omogućiti da se fokusirate na samu degustaciju. Stoga, pronađite odgovarajući mali, ušuškani i privatni proctor u kome ćete uživati. (Vinska Soba)

#2 Eksterni mirisi kao npr. jaki parfemi i osvježivači, mirisi od hrane ili neki spoljni mirisi uticaće na aromu vina u čaši. Pa je tako najbolje da se proces degustacije obavlja u prostoriji koja odiše svježinom i odsustvom mirisa koji negativno utiču na sami doživljaj degustacije.

#3 Ukoliko ste u mogućnosti, za degustaciju koristite odgovarajuće vinske čaše izrađene od najkvalitetnijih materijala. (Kristal Rogaška). Na ukus vina utiču takođe i oblik čaše ali i sama čistoća čaše.

Iskustvo i doživljaj degustacije može se segmentirati u tri elementa: izgled, miris i ukus. Sva tri elementa čine sami karakter vina. Međutim, najvažniji je definitivno ukus – koji u krajnjem definiše sami karakter vina.

Izgled – čistoća i jednostavnost boje indicator su karakteristika i uslova u kojima je vino održavano. Boja – pogotovo njen intezitet govori mnogo o definisanju sorte i godina starosti vina. Ton boje crvenog vina prelazi polako iz crvene u braonkastu boju kako vino stari, dok bijelo vino postepeno prelazi iz svijetlo zelenkaste ili žute u zlatkastu. Čak i kapljice na čaši nakon prvog isprobavanja ukazuju na neke osobine vina. Kapljice ukazuju na količinu glicerola i alkohola sadržanu u vinu.

Kada otpočnete process degustacije sledeće na šta obraćate posebnu pažnju je aroma. Međutim, prije nego što se utvrdi kakvu notu i aromu nosi određeno vino, potrebno je identifikovati da li ono nosi određene arome koje mogu ukazivati na to da je vino pokvareno. To se najčešće događa ukoliko vino prethodno nije čuvano na predviđenoj temperature ili u skladu sa propisanim uslovima. Zatim, ukoliko je vino u redu, dolazi do prepoznavanja različitih aroma npr. cvijetna, voćna, biljkasta, čokoladna itd. U ovoj fazi identifikacije arome, posebno treba obratiti pažnju na pokazatelje kao što su: svježina, intezitet arome i njena senzacija. Što duže se vino nalazi u čaši, to će se više aroma smjenjivati.

Pored arome, treći najbitniji indikator kvaliteta vina je naravno i sami ukus. Dobar znak kvaliteta vina je ravnoteža – i ukoliko se ona održi i nakon starenja vina, onda je to vino zaista dobro. Ne treba kod ukusa zanemariti ni uticaj njegovog porijekla – pa će tako npr vino iz toplijih krajeva biti više voćkastog ukusa jer je i samo grožđe zrelije u tim predjelima. I na kraju, čak i to Koliko dugo možete osjetiti vino nakon što ga probate govori o njegovom kvalitetu. Što je duže trajanje, to je veći kvalitet. Ovo su samo neke od činjenica na koje trebate obratiti pažnju pri degustaciji vina. Ukoliko se svi elementi uklope: ambijent i kvalitetni vinski proizvodi, onda je užitak zagarantovan.